• Кампании
 
Фондация Дечица
Целева сума за набиране  200  лв.
Набрани средства  150  лв.
Оставаща сума  50  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
26-10-2017
30-11-2017
75%
Повече
Фондация Дечица
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  150  лв.
Оставаща сума  850  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
27-10-2017
30-11-2017
15%
Повече
Multi Кulti Collective
Целева сума за набиране  3,000  лв.
Набрани средства  485  лв.
Оставаща сума  2,515  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
6
18-10-2017
30-11-2017
16%
Повече
Фонд "Нашите родители", BCause
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  840  лв.
Оставаща сума  4,160  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
13
15-04-2018
28-03-2019
16%
Повече
Училищно настоятелство на Софийската математическа гимназия
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  600  лв.
Оставаща сума  4,400  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
2
02-02-2015
30-04-2015
12%
Повече
Фондация "Помощ за благотвортелността в България"
Целева сума за набиране  80,000  лв.
Набрани средства  71,911  лв.
Оставаща сума  8,089  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
9
01-07-2016
01-12-2016
89%
Повече
Фонд Ние можем, BCause
Целева сума за набиране  50,000  лв.
Набрани средства  12  лв.
Оставаща сума  49,988  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
01-11-2016
01-11-2018
0%
Повече
СДП Балкани
Целева сума за набиране  10,000  лв.
Набрани средства  10  лв.
Оставаща сума  9,990  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
23-01-2015
01-05-2016
0%
Повече
Мария Ваклинова
Целева сума за набиране  3,600  лв.
Набрани средства  1,596  лв.
Оставаща сума  2,004  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
18
28-04-2015
30-06-2016
44%
Повече
Калия Калчева
Целева сума за набиране  17,500  лв.
Набрани средства  50  лв.
Оставаща сума  17,450  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
07-05-2015
01-07-2015
0%
Повече
Дом за сираци "Св. Николай"
Целева сума за набиране  10,000  лв.
Набрани средства  1,389  лв.
Оставаща сума  8,611  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
8
13-05-2015
13-05-2016
13%
Повече
ФПББ
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  183  лв.
Оставаща сума  4,817  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
13-05-2015
13-05-2016
3%
Повече
Асоциация "И нас ни има"
Целева сума за набиране  10,000  лв.
Набрани средства  0  лв.
Оставаща сума  10,000  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
0
14-05-2015
31-12-2015
0%
Повече
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  3,880  лв.
Оставаща сума  1,120  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
6
28-11-2016
23-12-2016
77%
Повече
Сдружение Алтернатива 55
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  255  лв.
Оставаща сума  4,745  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
3
15-05-2015
15-09-2015
5%
Повече
Фондация Дечица
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  0  лв.
Оставаща сума  5,000  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
0
01-01-2015
01-01-2018
0%
Повече
УНИЦЕФ и Teach for Nepal
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  3,335  лв.
Оставаща сума  1,665  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
36
20-05-2015
15-06-2015
66%
Повече
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм "Тацитус"
Целева сума за набиране  500  лв.
Набрани средства  1  лв.
Оставаща сума  499  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
10-07-2015
30-09-2015
0%
Повече
Целева сума за набиране  2,500  лв.
Набрани средства  3,020  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
36
24-10-2016
30-11-2016
Повече от 100 %
Повече
Сдружение за прогресивна и отворена комуникация
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  15  лв.
Оставаща сума  985  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
01-06-2015
01-01-2016
1%
Повече
Фондация Дечица
Целева сума за набиране  1,500  лв.
Набрани средства  1,987  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
18
18-10-2017
30-11-2017
Повече от 100 %
Повече
Сдружение "Самаряни"
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  120  лв.
Оставаща сума  880  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
3
25-06-2015
01-09-2015
12%
Повече
Multi Кulti Collective
Целева сума за набиране  100  лв.
Набрани средства  425  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
8
18-10-2017
30-11-2017
Повече от 100 %
Повече
Фондация Нашите недоносени деца
Целева сума за набиране  600  лв.
Набрани средства  80  лв.
Оставаща сума  520  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
4
18-10-2017
30-11-2017
13%
Повече
Multi Кulti Collective
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  110  лв.
Оставаща сума  890  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
4
18-10-2017
30-11-2017
11%
Повече
Multi Кulti Collective
Целева сума за набиране  500  лв.
Набрани средства  60  лв.
Оставаща сума  440  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
2
18-10-2017
30-11-2017
12%
Повече
ОУ "Васил Левски"
Целева сума за набиране  1,520  лв.
Набрани средства  1,585  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
27
27-06-2017
24-07-2017
Повече от 100 %
Повече
фондация BCause
Целева сума за набиране  5,000  лв.
Набрани средства  5,490  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
7
28-10-2016
30-11-2016
Повече от 100 %
Повече
ПОдЛЕЗНО
Целева сума за набиране  500  лв.
Набрани средства  755  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
16
21-07-2015
21-07-2016
Повече от 100 %
Повече
СНЦ "Пътуващите книги на Стара Загора"
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  250  лв.
Оставаща сума  750  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
6
27-07-2015
30-09-2015
25%
Повече
СНЦ "Бъдеще за децата"
Целева сума за набиране  1,400  лв.
Набрани средства  200  лв.
Оставаща сума  1,200  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
2
15-12-2015
31-03-2016
14%
Повече
Каритас България
Целева сума за набиране  2,600  лв.
Набрани средства  320  лв.
Оставаща сума  2,280  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
4
01-12-2015
01-02-2016
12%
Повече
Сдружение "Футболен клуб КОНКОРДИЯ"
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  0  лв.
Оставаща сума  1,000  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
0
08-01-2016
31-05-2016
0%
Повече
Ученици в приемни семейства - чрез Националната асоциация за приемна грижа и фондация BCause
Целева сума за набиране  3,500  лв.
Набрани средства  1,550  лв.
Оставаща сума  1,950  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
4
31-01-2018
29-09-2018
44%
Повече
Фондация BCause
Целева сума за набиране  3,000  лв.
Набрани средства  2,595  лв.
Оставаща сума  405  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
22
04-02-2018
27-03-2019
86%
Повече
Обединени Идеи за България
Целева сума за набиране  500  лв.
Набрани средства  50  лв.
Оставаща сума  450  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
2
14-08-2017
03-09-2017
10%
Повече
ФПББ
Целева сума за набиране  456  лв.
Набрани средства  1,285  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
31
01-10-2015
31-10-2015
Повече от 100 %
Повече
Фондация "Дечица"
Целева сума за набиране  1,400  лв.
Набрани средства  3,245  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
52
01-11-2015
30-11-2015
Повече от 100 %
Повече
Multi Kulti Collective
Целева сума за набиране  875  лв.
Набрани средства  770  лв.
Оставаща сума  105  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
10
02-11-2015
30-11-2015
88%
Повече
Регионален Етнографски Музей - Пловдив
Целева сума за набиране  3,800  лв.
Набрани средства  3,800  лв.
Оставаща сума  0  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
37
17-07-2017
06-09-2017
100%
Повече
Фондация "Помощ за благотворителността в България"
Целева сума за набиране  2,000  лв.
Набрани средства  945  лв.
Оставаща сума  1,055  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
7
01-11-2015
23-11-2015
47%
Повече
Про Европейска Мрежа
Целева сума за набиране  1,400  лв.
Набрани средства  750  лв.
Оставаща сума  650  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
15
17-07-2017
25-08-2017
53%
Повече
Мулти Култи Колектив
Целева сума за набиране  875  лв.
Набрани средства  50  лв.
Оставаща сума  825  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
29-10-2015
01-01-2016
5%
Повече
Фондация "Дечица"
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  100  лв.
Оставаща сума  900  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
1
04-01-2016
30-03-2016
10%
Повече
Multi Кulti Collective
Целева сума за набиране  4,000  лв.
Набрани средства  1,980  лв.
Оставаща сума  2,020  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
20
19-10-2017
30-11-2017
49%
Повече
Фондация Дечица
Целева сума за набиране  2,500  лв.
Набрани средства  3,311  лв.
Оставаща сума 0
оставащи дни 0
ОбщоДарения
47
19-10-2017
30-11-2017
Повече от 100 %
Повече
Multi Кulti Collective
Целева сума за набиране  2,000  лв.
Набрани средства  30  лв.
Оставаща сума  1,970  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
2
19-10-2017
30-11-2017
1%
Повече
По случай 45-та си годишнина, СМГ "П. Хилендарски" обявява кампания за набиране на средства.
Целева сума за набиране  45,000  лв.
Набрани средства  12,450  лв.
Оставаща сума  32,550  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
96
21-01-2016
30-04-2016
27%
Повече
Българо - италиански културен център
Целева сума за набиране  1,000  лв.
Набрани средства  0  лв.
Оставаща сума  1,000  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
0
01-01-2016
01-06-2016
0%
Повече
Характер.бг на СНЦ "ОКиН"
Целева сума за набиране  3,000  лв.
Набрани средства  0  лв.
Оставаща сума  3,000  лв.
оставащи дни 0
ОбщоДарения
0
18-07-2016
18-08-2016
0%
Повече
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!