Всички кампании

Закупуване на апарат за кръвна плазма и необходимо оборудване - Плевен


"Уважаеми приятели, съмишленици и съграждани, тук е само един от каналите за събиране на средствата за нашата обща кауза.

Към днешна дата (20.11.2020) директно по сметката на Ротари клуб Плевен Центрум са постъпили много средства и сме близо до целта!

С общи усилия ще успеем да доставим така необходимата ни животоспасяваща апаратура.

Няма малки дарения и всеки лев е от значение и ще помогне за по-скорошното стартиране и по този начин ще спасим още повече човешки животи.

Благодарим на всички съпричастни с нашата кауза!" 

Ротари клуб „Плевен Центрум” стартира дарителска акция „Да спасим човешки животи в битката  с COVID 19” Набираме средства за закупуване на апарат, допълнително оборудване и консумативи за извличане на кръвна плазма.

Дарението ще бъде предоставено на Районния център по трансфузионна хематология /РЦТХ/ в Плевен, по-популярен като Кръвна банка. Плевенският Център е един от четирите извън столицата и работи с болниците в шест области на Северна България: Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Разград и Русе. В тази част на страната към момента никъде няма възможност за дарение на кръвна плазма, която помага на пациенти с коронавирус. Най-близките места са София и Варна, което създава затруднения пред донорите и може да доведе до забавяне при получаване на плазмата в лечебните заведения.

РТЦХ-Плевен разполага с кадрови капацитет и има обособено помещение за бъдещата лаборатория. Нека всички заедно помогнем в Плевен да има апаратура за извличане на кръвна плазма. Да помогнем сега, утре може да е късно!

 След разговори с ръководството на РТЦХ-Плевен за вида и параметрите на необходимата им апаратура, Ротари клуб „Плевен Центрум” започна кампанията, която има за цел да осигури във възможно най-кратък срок:

  • Апарат за извличане на кръвна плазма.
  • Донорски стол – специализиран стол, без който е невъзможно лицензирането на лабораторията.
  • Консумативи за началния етап от работата – на стойност 130 лв. за един сет /за един донор/.
  • Специализирана камера за съхраняване на кръвната плазма.

Благодарим за подкрепата! Заедно ще се справим!

Новини и коментари

Основна снимка
Николай Савов
Дарения
 5,225  лв.

Целева сума
 30,000  лв.
Край на кампанията
26.12.2020
Дарители
52

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Център за Трансфузионна Хематология Плевен

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Гергана Любенова  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  500  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Ивайло Марчев  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Николай Савов

QR Code на кампанията

 Закупуване на апарат за кръвна плазма и необходимо оборудване - Плевен - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта