Всички кампании

Дигитална кино машина за кино 'Влайкова'


Знаеш ли историята на кино " Влайкова"?

Тук можеш да я видиш!

https://youtu.be/VuDD_Ee_VXs

Към момента кино „ Влайкова”, работи със стара техника. За да продължи да функционира като нормален кино салон, то се налага спешното закупуване на нова прожекционна техника по стандарти 27.28.29 на SMPTE. Само 4 фирми в света произвеждат такава техника. Имаме получени оферти от 2 от тях и по-ниската е на стойност 75 000 лева с ДДС за нов кино проектор с вграден сървър в него за съхранение на прожектираните филми.
При недостигане максималния размер на кампанията ние ще се обърнем за финансова подкрепа към Столична община, СО – Район „ Средец”, Министерство на културата и представители на бизнеса.
Вярваме, че кампанията ще бъде успешна и при евентуално набиране на повече средства от необходимите ни за закупуването на прожекционния апарат, ще започнем поетапна подмяна на озвучителна, осветителна техника и закупуване на нов кино екран.
История
Читалище „Антон Страшимиров- 1926” е създадено през 1926 г. от Стоян Байров. Тогава Байров подарява цялата си библиотека за основаване на бъдещия книжен фонд и специален шкаф за книгите. През читалището минават много видни писатели, творци и деятели, като Ран Босилек, Антон Страшимиров и много други.
През 1949 г. с постановление на Министерски Съвет, киносалонът и сградата на кино „Влайкова” са дадени за вечно ползване на ч-ще „Антон Страшимиров ”. Така и до днес, повече от половин век, двете деветдесет годишни културни средища на кв. „Цар Иван Асен II” живеят и творят за благото на съкварталците и всички граждани на София под един покрив, създаден от родолюбивият дарител и будител г-жа Мария Т. Влайкова.
Днес Образцово народно читалище „ Антон Страшимиров – 1926” е НПО – най-прозрачната форма на управление с публични отчети, общо събрание и управителен съвет.

Основна снимка
Цветелина Сярова
Дарения
 20,028  лв.

Целева сума
 75,000  лв.
Край на кампанията
29.02.2020
Дарители
248

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Образцово народно читалище "Антон Страшимиров - 1926"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Yoanna Ivanova  5  лв.
Катерина Михайлова  100  лв.
Jasmin Vassileva  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  600  лв.

Дар за дарители


Дарете 10 лв. и ще получите:
Благодарствен имейл от Председателя
на читалището.

Общо 1000 дара са осигурени.
 

Дарете 20 лв. и ще получите:
Два чая в Чайната на кино " Влайкова"

Общо 1000 дара са осигурени.
 

Дарете 30 лв. и ще получите:
Билет за прожекция по избор от
редовната кино програма на кино "
Влайкова и чай от Чайната при кино "
Влайкова"

Общо 1000 дара са осигурени.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Два билета за прожекция по избор от
редовната кино програма на кино "
Влайкова и два чая от Чайната при кино
" Влайкова"

Общо 100 дара са осигурени.
 

Дарете 100 лв. и ще получите:
Грамота и вписване на имената в
салона, както и в книгата за дарения
кино " Влайкова", два билета за
прожекция по избор от редовната кино
програма на кино " Влайкова и два чая
от Чайната при кино " Влайкова"

Общо 100 дара са осигурени.
 

Дарете 200 лв. и ще получите:
Златен билет за всички прожекции от
шестото издание на кино-литературен
фестивал Синелибри в кино "Влайкова

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 1000 лв. и ще получите:
Корпоративно парти на избрана дата в
кино салон " Влайкова"

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 5000 лв. и ще получите:
Златен поименен билет за всички
прожекции от редовната кино програма
на кино " Влайкова" за 2020 г.

Общо 10 дара са осигурени.
 

QR Code на кампанията

Дигитална кино машина за кино 'Влайкова' - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!