Всички кампании

Да предпазим децата от мръсния въздух


Много се изговори за мръсния въздух в София и за влиянието му върху на здравето на нашите деца. Ние, родителите на децата от Детска градина № 48 „Братя Грим”, София, се опитваме да помогнем на децата, като създадем среда, която да повишава защитните им сили.

Нашата мечта е да изградим солна стая в детската градина. Смятаме, че децата имат нужда от превантивно лечение, а солната стая е един от най-подходящите методи за това. В нея въздухът е необичайно чист от микробиологична гледна точка и не съдържа прах, микроби и гъбични спори. Наситен с отрицателни солни йони, при вдишване, този въздух увеличава насищането на кръвта с кислород, подобрява обменните процеси в организма, а микрофлората на дихателните пътища се очиства от прах и вредни бактерии. Използването на стаята ще подобри здравословното състояние на 300 деца от детската градина, както такива с установени заболявания, така и на здрави деца.

В стаята ще провеждаме процедури с малки групи деца. По време на тях ще организираме игри и обучения на тема „По-чист въздух в нашия град“. Децата ще се запознаят с източниците на замърсяване и какви мерки за ограничаването им може да предприеме всеки един от нас, как да бъдем здрави, как да пазим града и природата от замърсяване. Децата ще се социализират, като по-големите ще се насърчават да помагат и обучават по-малките.

Стойността на целия проект е 27 000 лв. Първоначално, за ремонт на наличното помещение имаме нужда от 3800 лв. За оборудването търсим други източници на финансиране.

Основна снимка
Веселина Каменова
Дарения
 1,450  лв.

Целева сума
 3,800  лв.
Край на кампанията
28.05.2018
Дарители
26

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Детска градина № 48 Братя Грим

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Цветелина златева  100  лв.
Камен Гоцев  50  лв.
милена виденова  20  лв.
Гергана В. Славкова - Джундрова  200  лв.
Диляна Христова  20  лв.

QR Code на кампанията

Да предпазим децата от мръсния въздух - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search