alternativa-55-1.png

 

Арттерапия с деца с ментални проблеми в развитието

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Стара Загора е създадено пред 20 години и работи предимно в подкрепа на деца с увреждания. През 2008 г. с проект, финансиран от ЕС, бе създаден първият ни Център за работа с деца - един от първите центрове в страната, работещи с деца с генерализирани разстройство в развитието (ГРР), предимно с аутизъм. Мултидисциплинарен екип работи средно месечно с 35 деца и с родителите им по няколко основни програми: развитие на деца с ГРР чрез индивидуална, групова и изнесена работа за социализация; ранна интервенция за деца до 6 години – оценка на детето и капацитета на родителите в семейна среда; информиране, консултиране и обучение на родителите; информационни кампании за създаване на подкрепяща среда.

Дейностите се финансират след конкурс, по стандарти на МТСП по утвърден лиценз и осигуряват минимума за услугата: материали за работа с децата, комуникация, режийни, хонорари, организиране на изнесени дейности с деца и родители, ремонти. За съжаление, все още в социалната сфера сумите, определени по стандарт, не отговарят на реалните потребности – в Центъра един логопед или психолог със специализирана подготовка и опит получава 4 лв. на час, при средно над 20 лв. в частните кабинети.

С тази кауза се стремим да осигурим ефективна програма за арттерапия на деца с ГРР. Арттерапията е метод, който подпомага диагностиката и развива качества на децата чрез изкуство. Една сесия се провежда с група от 10 деца с участието и на техни родители. Това помага на родителите да придобият по-ясна представа за възможностите на децата им, да придобият знания и умения, които могат да прилагат и в семейна среда. С групата ще работи арттерапевт с много добра подготовка и опит като специален педагог за деца с ГРР.

За едно издание на програмата за арттерапия за 6 месеца са нужни 3500 лв., при хонорар 25 лв. на час за 100 часа, както и материали за работа.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 49

Направете дарение за Алтернатива-55

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта