chaos-23-.jpg

Chaos дарява и помага! 

Коледната дарителска кампания на Chaos за поредна година ще подкрепи благородни и социално важни каузи! Инициативата се превърна в традиция, която екипът ни очаква с нетърпение! В най-магичното време още по-силно вярваме в силата на доброто и знаем, че заедно можем да помогнем на чудесата да се сбъднат! 

Запознайте се с историите на каузите, които избрахме да подкрепим тази година: 

  • Фондация “Нашите недоносени деца”
  • Фонд “За Децата на Героите”
  • Фоданция “Каритас” и мобилна грижа за бездомни хора
  • Pet Sisters и грижата за бездомни животни 

Благодарим Ви!

 

 

Chaos donates to help!

Chaos’ Christmas Donation Campaign for another year will support a few noble and socially important causes! The initiative has become a tradition that our team is looking forward to! In the most magical time of the year, we believe even more strongly in the power of good and know that together, we can help miracles come true! 

Check out the stories of the causes we've chosen to support this year: 

  • Our Premature Children Foundation
  • Fund "For the Children of Heroes"
  • "Caritas" Foundation and mobile care for homeless people
  • Pet Sisters - providing care for stray animals

Thank you!

 

Chaos е една от най-големите компании за 3D визуализация в света и повече от 20 години дава възможност на архитекти, художници и дизайнери да визуализират всичко, което могат да си представят. Технологиите на Chaos са част от работните процеси в различни индустрии като архитектура, проектиране и инженерство, строителство, продуктов дизайн, производство, медии и развлекателна индустрия.

Разработената от Chaos технология за фотореалистична визуализация V-Ray е удостоена с технологична награда на Американската филмова академия и с технологична награда “Еми”.

Основана в България в края на 90-те години, компанията се превърна в глобален бизнес. През 2022 г. Chaos се сля с с базираната в Германия Enscape и придоби Cylindo, а през 2023 г. към семейството се присъедини и AXYZ design.

Днес екипът на Chaos обединява повече от 700 служители, половината от които работят в България. Компанията има офиси в 11 града по света.

За повече информация посетете chaos.com

Chaos is one of the world’s largest 3D visualization companies, and for over 20 years has empowered architects, artists, and designers to visualize anything they can imagine. Chaos offers intuitive and powerful workflows for creatives across the entire design spectrum, including architecture, engineering, construction, product design, manufacturing, and media and entertainment.

Chaos' V-Ray, a physically based renderer, has been honored with an Academy Award for Technology and an Engineering Emmy. Founded in the late 90s in Bulgaria, the company has become a global leader. In 2022, Chaos merged with Enscape, based in Germany, and acquired Cylindo. In 2023, Chaos acquired AXYZ Design.

Chaos has more than 700 employees and offices in 11 cities around the world. About half of the team is based in Bulgaria.

For more information visit chaos.com

Изберете и подкрепете!

chaos-1.jpg

CHAOS подкрепя 'Нашите недоносени деца'

Фондация "Нашите недоносени деца" е създадена през 2012 година от 3 майки на недоносени деца.

Застъпваме се за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху нуждите на семейството и тяхното право да бъдат до детето си.

Отвъд болничния период, работим за правото на всяко дете със специални потребности да получи подкрепа спрямо своите индивидуални нужди, която да гарантира неговото оптимално детско развитие. 

CHAOS supports 'Our Premature Children' Foundation

The foundation “Our Premature Children” was founded in 2012 by the mothers of three premature babies. The Foundation is  advocating for the right of every newborn requiring hospital treatment to receive quality and modern medical care. They prioritize the needs of families, ensuring their right to be beside their children during treatment. Beyond the hospital period, our focus extends to securing support tailored to the individual needs of children with special needs, ensuring optimal childhood development.

chaos-2.jpg

CHAOS подкрепя Фонд 'За Децата на Герои'

Във Фонда за децата на герои има 25 деца на възраст от 5 до 18 години от цялата страна. Всяко от тях има история, която никой не би искал да има. Техните родители бяха медици и учители и загубиха живота си по време на пандемията в България. Вече три години децата получават по 500 лв. на месец благодарение на дарения! 6000 лв. е размерът на годишната стипендия за едно дете. Нека бъдем тяхна опора до завършване на средното им образование! 

CHAOS supports 'For the Children of Heroes Fund'

The Children of Heroes Fund supports 25 children aged 5 to 18 from various regions across the country, each with a story no one would wish for. Their parents, who were doctors and teachers, lost their lives during the pandemic in Bulgaria. Thanks to generous donations, these children have been receiving BGN 500 per month for three years. The annual scholarship for one child amounts to BGN 6,000. Let's support them until they complete their secondary education.

chaos-3.jpg

CHAOS подкрепя Фондация 'Каритас'

Фондация “Каритас” и мобилна грижа за бездомни хора Каритас София е най-голямата благотворителна организация на „Софийска епархия Св. Йоан XXIII за католиците от византийско-славянски обред в България“ – www.caritas-sofia.org

Преди повече от 30 години сдружението е учредено да извършва милосърдни дела и да възпитава в уважение и любов. Грижим се за най-страдащите и подкрепяме стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, бездомни, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение. Съдействаме и на хората, които искат да помагат като доброволци.

CHAOS supports 'Caritas Foundation'

Caritas Sofia is the largest charitable organization in the Catholic Diocese of St. John XXIII - https://www.caritas-sofia.org/en

Established over 30 years ago, the association is dedicated to charitable work and the promotion of respect and love. We care for the most vulnerable and support the elderly, people with disabilities, at-risk children and families, refugees, homeless individuals, drug addicts, and disadvantaged women. The organization also provides support for those who wish to contribute as volunteers.

chaos-4.jpg

CHAOS подкрепя Пет Систърс

ПЕТ СИСТЪРС е сдружение, регистрирано в обществена полза, чиято основна цел е да спасява бездомни животни и намира дом за тях. Ние сме няколко души, като всеки един от нас е бил доброволец дълги години. Всички имаме други професии и спасяването на кучешки души и котешки лапи е наша кауза.

В България има ужасно много бездомни кучета и котки. Малцина са тези, които кастрират домашните си любимци. Поколения новородени животни биват изхвърляни на улицата, в кофи за боклук, край пътища или необитаеми места или пък попадат в ръцете на стопани, където живеят оковани за живот и при невъобразимо лоши условия.

CHAOS supports 'Pet Sisters'

"Pet Sisters" is a Bulgarian non-profit organization dedicated to rescuing homeless animals and finding them loving homes. We are several people, and each one of us has worked as a volunteer for many years. We have other occupations, and saving dog souls and cat paws is our cause.

Bulgaria faces a distressing abundance of stray dogs and cats due to lack of pet neutering. Newborn animals often end up abandoned on the streets, in garbage cans, along roads, or uninhabited places, or get in the hands of owners chain them or put them under unbearably bad conditions. 

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта