Всички кампании

Родителски кът в читалище 'Светлина 1896', Бов


Цел на кампанията

Да осигурим на семействата лесен достъп до подходяща литература, образователни играчки, обучения и занимания в подкрепа на добрата родителска грижа и позитивното общуване с децата.

Искаме да създадем приятно място за игра, четене, срещи и обучения в читалищната библиотека, където родители и деца да могат да прекарват време заедно и да имат позитивни преживявания. На това място да има нови родителски и детски книги и образователни игри и играчки, да се събират заедно родители и деца, за да играят и четат заедно.

Защо го правим?

Защото семействата с деца в село Бов нямат равен достъп до информация, обучения и консултации по належащи въпроси. В селото няма детски лекар, нито училище за родители или събирателно място за тях. В цялата Свогенска община няма подобно място. Читалището с библиотечно-информационен център е притегателно за хората, но не разполага с необходимите условия и литература. В селото са регистрирани 107 деца до 14 г.

Набираме сумата от 2200 лв. за реализиране на третия етап от проекта – обучение на местни представители с цел провеждане на занимания по програма „Библиотека на играчките“ и „Разкажи приказката“ на WWO, както и за пълно или частично набавяне на играчки към тези две програми. Така ще спомогнем за изграждането на по-компетентна родителска общност, навици за четене и съвместна игра между родители и деца.

Подкрепете ни с дарение!

Новини и коментари

Основна снимка
Елена Бачева
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 2,200  лв.
Край на кампанията
30.05.2020
Дарители
0

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Дневникът на мама и татко"
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Елена Бачева

QR Code на кампанията

Родителски кът в читалище 'Светлина 1896', Бов - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта