Всички кампании

Да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства


През 2008 г. ние от Сдружение „Фракарита България“ създадохме Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, за да можем да достигнем до хората от цяла България. Линията е единственият мост, който свързва специалистите и хилядите нуждаещи се от помощ.Тя предоставя на цялото общество обширна и достоверна информация и консултация относно видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители и близки.Услугите на Линията са безплатни и анонимни: • телефонна линия за помощ: 0888 99 18 66; • онлайн чат консултации; • консултации по електронна поща; • информационен портал: https://www.drugsinfo-bg.org/След повече от 11 години непрекъсната работа, нашата Линия е заплашена от закриване. Основните ни чуждестранни донори постепенно се оттеглиха, очаквайки да получим устойчиво финансиране от българската държава. Но то така и не идва.Средно за Линията са необходими около 2500 лв. на месец, което включва трима консултанти с доказан опит в работата с употребяващи и зависими, режийни, консумативи.Над 1000 души от цяла България, както и българи, живеещи в чужбина, всяка година получават безплатна, анонимна консултация от експерт, а над 200 000 получават съвети и полезна информация онлайн през портала.Не позволявайте Линията да бъде закрита! Дарете!

Новини и коментари

Основна снимка
Светлана Николова
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
30.05.2020
Дарители
0

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение „Фракарита България“
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Светлана Николова

QR Code на кампанията

Да спасим Линията за подкрепа на зависими и техните семейства - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта