Всички кампании

Стипендии "Готови за успех"


Стипендиантската програма "Готови за успех" е програма на Фондация BCause, осъществявана от 2006 г.

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.

Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща. Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и от частни лица. И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.

Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. 

Новини и коментари

Основна снимка
Кауфланд България
Дарения
 380  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
29.05.2021
Дарители
6

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Данила Ангелова  50  лв.
Анонимен дарител  70  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  90  лв.
Гергана Кръстева  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Кауфланд България

QR Code на кампанията

Стипендии
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта