Всички кампании

Световен фонд за дивата природа - WWF


WWF е международна природозащитна организация, която работи и в България от 2006 г. Предизвикателствата пред нас са наистина сериозни: опазване и възстановяване на гори; опазване на емблематични животински видове в България – мечките в планините и есетровите риби в Дунав; опазване на реките и речните екосистеми; подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващия туризъм ;насърчаване на възобновяемата енергия и помощ за въгледобивните региони в прехода към алтернативен поминък; непрекъсната борба с незаконните икономически дейности в защитените природни местности; образователни и иновационни програми за младежи. Помогнете ни да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата!

Новини и коментари

Основна снимка
Кауфланд България
Дарения
 170  лв.

Целева сума
 1,000  лв.
Край на кампанията
29.05.2021
Дарители
3

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Световен фонд за дивата природа - WWF

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Кауфланд България

QR Code на кампанията

Световен фонд за дивата природа - WWF - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта